Heidi Hautala

Olen pitkäaikainen europarlamentaarikko (1995–2003, 2009-2011, 2014–2024), ja olen toiminut Euroopan parlamentin varapuheenjohtajana vuosina 2017–2024. Suomessa olen ollut kansanedustajana sekä kehitysyhteistyöstä ja omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä. Ihmisoikeudet, avoimuus, globaali oikeudenmukaisuus ja ympäristövastuullinen lainsäädäntö ovat aina olleet työni keskiössä.

Kahtena viimeisenä kautenani Euroopan parlamentissa keskityin edistämään yritysvastuun sitovaa sääntelyä. Perustin parlamenttiin vastuullista yritystoimintaa edistävän työryhmän, ja olin mukana luomassa alan keskeistä lainsäädäntöä, kuten ihmisoikeuksia ja ympäristöä suojeleva yritysvastuudirektiivi sekä globaalia metsäkatoa torjuva asetus.

Parlamenttityöni jälkeen jatkan vastuullisen yritystoiminnan edistämistä eri yhteyksissä.

European Parliament Working Group on Responsible Business Conduct

Sidosryhmätapaamiset

Vihreä ryhmä on sitoutunut avoimuuteen. Kansalaisilla on oikeus tietää, mitä heidän poliittiset edustajansa tekevät ja heidän on voitava seurata, miten valtaa käytetään Brysselissä. Julkaisemme kaikki Heidin ja erityisavustajien lobbaritapaamiset.

Heidin lobbaritapaamiset on listattu parlamentin nettisivuilla tammikuusta 2020 alkaen. Vuodesta 2015 vuoteen 2019 lobbaritapaamiset on listattu LobbyCal -työkalun kautta.

Turvallisuussyistä emme julkaise tapaamisia, jotka saattavat vaarantaa toisinajattelijoiden, toimittajien ja ilmiantajien turvallisuuden.